Ειδήσεις από την ΕΛΝΛ

Ο Σύλλογος

Η Ένωση Λογιστών Νομού Λάρισας ιδρύθηκε το 1971.

Μέλη της μπορούν να είναι όλοι οι Λογιστές και βοηθοί Λογιστές που εργάζονται σαν μισθωτοί σε επιχείρηση ή είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Είναι μέλος της Π.Ο.Λ. και του Ε.Κ.Ν.Λ.

Οι δραστηριότητες της Ε.Λ.Ν.Λ. αφορούν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των λογιστών, την επιμόρφωση τους, την διεκδίκηση ικανοποιητικών αμοιβών και συνθηκών εργασίας, την προστασία του εργαζόμενου από την εργοδοτική αυθαιρεσία, την καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, την οποιαδήποτε ενέργεια που προωθεί την ικανοποίηση αιτημάτων του κλάδου.

Οι δραστηριότητες αυτές υπαγορεύονται και από το καταστατικό του συλλόγου.

 

Η προσφορά της Ε.Λ.Ν.Λ. τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει και έχουν γίνει άλματα όσον αφορά την ενημέρωση του κλάδου μέσω του τύπου αλλά και του διαδυκτίου.

 

Η Ε.Λ.Ν.Λ. διοικείται από το Δ.Σ. που έχει 7 μέλη που είναι οι εξής:

  • Παναγιωτίδης Παναγιώτης - Πρόεδρος

  • Σερδένης Αποστόλης  - Αντιπρόεδρος

  • Κόμη Κατερίνα - Γενικός Γραμματέας

  • Γκαρέλης Γιώργος  - Ταμίας

  • Ακρίβος Αθανάσιος - Μέλος

  • Κάρος Γιώργος  - Μέλος

  • Λαιμοδέτης Παναγιώτης - Μέλος

Ανώτατο όργανο της Ε.Λ.Ν.Λ. είναι η γενική συνέλευση των μελών. Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, όπως ορίζει το καταστατικό και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο.

 

Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Στις Εκλογές έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα οποιαδήποτε από τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Η συνδρομή του μέλους είναι 10 € ετησίως.

 

Η συμμετοχή όλων των μελών στην διαμόρφωση και υλοποίηση των αποφάσεων είναι αναγκαία για την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος των λογιστών και την υιοθέτηση ορθών αποφάσεων.

 

Είναι στο χέρι μας να ανεβούμε λίγο ψηλότερα.

Ας κάνουμε τον όμορφο αγώνα μας, εφιάλτη για αυτούς που σχεδιάζουν το μέλλον μας.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2410250708 & 6973269235 & 6937019450 & 6938139381.

Σύνδεση Χρήστη

Μενού Χρήστη