Ειδήσεις από την ΕΛΝΛ

Άμεση Ενημέρωση

Φορολογική και Λογιστική Ενημέρωση
  1. Αθήνα 11/07/2018
    Αρ. πρωτ.: 1106959

    ΠΟΛ. 1131/2018. Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του N.3156/2003.