Ειδήσεις από την ΕΛΝΛ

Εγκύκλιοι - ΠΟΛ

Φορολογική και Λογιστική Ενημέρωση
 1. Αθήνα 30/12/2016
  Αρ. πρωτ.:

  ΥΠΟΙΚ. 0012249/2016. Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1726/05.12.16 ερώτηση.

  Αθήνα 30/12/2016
  Αρ. πρωτ.: 0012249
  ...
 2. Αθήνα 30/12/2016
  Αρ. πρωτ.: 0001883

  ΥΠΟΙΚ. 1189202/2016. Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017

  Αθήνα 30/12/2016
  Αρ. πρωτ.: 1189202

  ΥΠΟΙΚ. 1189980/2016. Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για αυτοκίνητα οχήματα καινούργια και μεταχειρισμένα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα κατόπιν μεταβίβασης τους από τις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων.