ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Συνάδελφοι - σσες Λογιστές και Λογίστριες- βοηθοί Λογιστές.
Την Τετάρτη 4 - Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Οκτώβρη θα λάβουν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων στην Ε.Λ.Ν.Λ και αντιπροσώπων για το Ε.Κ.Ν.Λ. και την Π.Ο.Λ.
Τα τρία χρόνια που πέρασαν κάναμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ενότητα στον κλάδο. Παλέψαμε για δωρεάν επιμόρφωση κτυπώντας το καθεστώς των πανάκριβων σεμιναρίων.

Διεκδικούμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που θα λαμβάνει υπό όψιν το επίπεδο σπουδών, την προϋπηρεσία, χωρίς φραγμούς στην εξέλιξη και χωρίς την διεξαγωγή εξετάσεων που προσπαθούν να σε υποβάλλουν ακυρώνοντας στην πράξη τις ανώτατες και ανώτερες σχολές και την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
Η Ε.Λ.Ν.Λ. μαζί με την Π.Ο.Λ. κατά τη συζήτηση του πρόσφατου νόμου (3470/2006) στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, έκανε παρέμβαση, όπου ανέπτυξε τις θέσεις της για το σύνολο του απαράδεκτου θεσμικού πλαισίου που έχουν επιβάλλει ο 2515/97 και το Π.Δ. 340/98 στην άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος.
Εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή της στα σεμινάρια αξιολόγησης, τα οποία στην ουσία επιχειρούν να επαναφέρουν από το παράθυρο «μεταλλαγμένες» τις εξετάσεις.
Η Ε.Λ.Ν.Λ. μαζί με την Π.Ο.Λ. όλα αυτά τα χρόνια έκανε αγώνα ενάντια στο ν. 2515/97 και το Π.Δ. 340/98. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας ήταν να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις , όμως ο αντιδραστικός κορμός του νόμου παραμένει.
Αγωνιζόμαστε για καλύτερη ΣΣΕ που προϋποθέτει και την δική σου συμμετοχή.
Επίσης να τονίσουμε ότι με την παρέμβαση μας αυτή σπάσαμε το καθεστώς εμπορίας της επιμόρφωσης των λογιστών.
Ισχυρή και τεράστιας σημασίας είναι και η παρουσία μας στο internet. Αυτή την στιγμή λειτουργούν οι εξής σελίδες: www.elnl.gr, www.pol.org.gr, www.eelp.gr, www.slp.gr, www.slna.gr, και το φορολογιστικό site www.fle.gr. Επίσης λειτουργεί και βήμα συζητήσεων το οπόιο μπορεί να αξιοποιηθεί για διάλογο μεταξύ των συναδέλφων.

Αγαπητοί Συνάδελφοι-σες
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις οι μεγαλοεργοδότες και το κεφάλαιο γενικά κατορθώνει να προωθεί την στρατηγική του σε βάρος των εργαζομένων και της εργατικής τάξης, γενικά, και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων.
Συνυπεύθυνες όμως για την σημερινή κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος, και των χαμηλών ΣΣΕ, είναι και οι πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ που όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα για να ενημερώσουν και να οργανώσουν την αντίσταση των εργαζομένων και της εργατικής τάξης συνολικά, αλλά αποδέχονται και στηρίζουν και προωθούν τις αντιλήψεις και τις τακτικές του κεφαλαίου.
Οι εργαζόμενοι όμως δεν πρέπει να θεωρούν αναπόφευκτες και τελεσίδικες τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων σε βάρος τους. (ανατροπές εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, ιδιωτικοποιήσεις κλπ)
Επόμενως, τα αιτήματα της πάλης και οι στόχοι τους δεν πρέπει να περιορίζονται στην άμυνα. Πρέπει οι εργαζόμενοι και τα πλατιά λαϊκά στρώματα μαζί με την μικρομεσαία αγροτιά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να ανατραπεί η πολιτική που κυριαρχεί και των φορέων που την επιβάλλουν.
Με τη γραμμή της αντίστασης και αντεπίθεσης πρέπει να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε τις συνέπειες και να δυσκολέψουμε τα χειρότερα που έρχονται. Να ανοίξουμε σαν εργαζόμενοι τις προϋποθέσεις και το δρόμο για μια φιλολαϊκή πολιτική υπέρ των ταξικών συμφερόντων και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, κομάτι της οποίας είναι οι λογιστές.
Εμείς πιστεύουμε ότι η πάλη του συνδικαλιστικού κινήματος δεν μπορεί να στοχεύει και να διευκολύνει λύσεις που θέλουν να επιβάλλουν οι Eυρωβιομήχανοι και θέλουν να συνδιαμορφώσουν μέσα από τον "Κοινωνικό Διάλογο" τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (ΣΕΣ), ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ.
Προτιμάμε το κίνημα των δρόμων της αντίστασης και όχι το δρόμο της ταξικής συνεργασίας και της συμμετοχής ως συνομιλητές σε επίσημες συναντήσεις και φόρουμ.
Ναι θέλουμε ένα άλλο κόσμο, όχι όμως τον κόσμο της εκμετάλλευσης και της προσαρμογής σης καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι-σες
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις οι μεγαλοεργοδότες και το κεφάλαιο γενικά κατορθώνει να προωθεί την στρατηγική του σε βάρος των εργαζομένων και της εργατικής τάξης, γενικά, και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων.
Συνυπεύθυνες όμως για την σημερινή κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος, και των χαμηλών ΣΣΕ, είναι και οι πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ που όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα για να ενημερώσουν και να οργανώσουν την αντίσταση των εργαζομένων και της εργατικής τάξης συνολικά, αλλά αποδέχονται και στηρίζουν και προωθούν τις αντιλήψεις και τις τακτικές του κεφαλαίου.
Οι εργαζόμενοι όμως δεν πρέπει να θεωρούν αναπόφευκτες και τελεσίδικες τις αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων σε βάρος τους. (ανατροπές εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, ιδιωτικοποιήσεις κλπ)
Επόμενως, τα αιτήματα της πάλης και οι στόχοι τους δεν πρέπει να περιορίζονται στην άμυνα. Πρέπει οι εργαζόμενοι και τα πλατιά λαϊκά στρώματα μαζί με την μικρομεσαία αγροτιά να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να ανατραπεί η πολιτική που κυριαρχεί και των φορέων που την επιβάλλουν.
Με τη γραμμή της αντίστασης και αντεπίθεσης πρέπει να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε τις συνέπειες και να δυσκολέψουμε τα χειρότερα που έρχονται. Να ανοίξουμε σαν εργαζόμενοι τις προϋποθέσεις και το δρόμο για μια φιλολαϊκή πολιτική υπέρ των ταξικών συμφερόντων και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, κομάτι της οποίας είναι οι λογιστές.
Εμείς πιστεύουμε ότι η πάλη του συνδικαλιστικού κινήματος δεν μπορεί να στοχεύει και να διευκολύνει λύσεις που θέλουν να επιβάλλουν οι Eυρωβιομήχανοι και θέλουν να συνδιαμορφώσουν μέσα από τον "Κοινωνικό Διάλογο" τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα (ΣΕΣ), ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ.
Προτιμάμε το κίνημα των δρόμων της αντίστασης και όχι το δρόμο της ταξικής συνεργασίας και της συμμετοχής ως συνομιλητές σε επίσημες συναντήσεις και φόρουμ.
Ναι θέλουμε ένα άλλο κόσμο, όχι όμως τον κόσμο της εκμετάλλευσης και της προσαρμογής σης καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.
Μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα όταν όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη μέσα από τις γραμμές του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου. Μέσα από τα σωματεία μέλη της Π.Ο.Λ.
 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΚΑΜΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Λ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ για:


Την κατάργηση του ν. 2515/97, του Π.Δ. 340/98 και του άρθρου 17 του ν. 3470/2006.

� ΟΧΙ στην υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων. Καμιά αξιολόγηση.
� ΟΧΙ στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα.
� Να δίνονται Άδειες σε όλους όσους συμπληρώνουν την προϋπηρεσία, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση.
� Υπερασπίζουμε την αξία των πτυχίων μας και απαιτούμε ένα αναβαθμισμένο δωρεάν σύστημα παιδείας, που θα παρέχει σύγχρονη και ολοκληρωμένη μόρφωση και όχι απλά κάποιες ειδικευμένες γνώσεις.
� ΟΧΙ στη δια βίου κατάρτιση. Δωρεάν επαγγελματικό εξοπλισμό με ευθύνη του κράτους, μέσα στα πλαίσια του εργάσιμου χρόνου με τη συμμετοχή της Π.Ο.Λ.
� ΟΧΙ περιορισμούς & εμπόδια στην εξέλιξη όσων ασκούν το λογιστικό επάγγελμα.
� ΟΧΙ στις κατηγοριοποιήσεις, στην υποδαύλιση και δημιουργία ενδοεπαγγελματικών αντιθέσεων.
� Κατάργηση των ευθυνών, ποινών και κυρώσεων σε βάρος του Λογιστή. Κατάργηση της συνυπευθυνότητας.
� Δεν ανεχόμαστε να είμαστε οι μόνιμοι χρηματοδότες λειτουργίας του Ο.Ε.Ε. με τα «χαρατσώματα» της έκδοσης και της ανανέωσης των Αδειών.
 

ΑΚΟΜΗ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 Συλλογική Σύμβαση με βάση τις προτάσεις της Π.Ο.Λ..
 Κατώτερο μισθό 1.300 € για το βοηθό λογιστή & 1.400 € για το λογιστή.
Πλήρη - σταθερή εργασία για όλους
 Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού
 Σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο
 Τριάντα (30) μέρες άδεια σε όλους και επίδομα άδειας ένα μισθό για όλους
 Αφορολόγητο όριο για την οικογένεια 30.000 ευρώ
 ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις και την «απελευθέρωση» της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών
 Αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (υγεία, συνταξιοδότηση, πρόνοια)
 Κατώτερη σύνταξη 1.050 ευρώ. Συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 4.050 μέρες εργασίας και στα 30 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας
 Προστασία της μητρότητας, ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας του γυναικείου πληθυσμού
 Μέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους τόπους δουλειάς
 Ενιαίο δημόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. Κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης
 Δημοκρατία στους τόπους δουλειάς. Υπεράσπιση του απεργιακού δικαιώματος από τις κρατικές - εργοδοτικές επιθέσεις
 Φτηνή λαϊκή κατοικία με ευθύνη του κράτους
 Νομιμοποίηση των μεταναστών και ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες εργαζόμενους.

Συνάδελφε- σα
Μπροστά μας έχουμε τις εκλογές στο σωματείο. Να βοηθήσουμε όλοι για μεγάλη συμμετοχή έτσι ώστε να δυναμώσει και να αυξηθεί η παρουσία μας στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα.
Μαζικοποίησε με την συμμετοχή σου στις εκλογές την ΕΛΝΛ, για να μπορεί να παλέψει και να διεκδικήσει μέσα από καλύτερες θέσεις.

Συμμετέχω και Ψηφίζω:

 

1. Τετάρτη 4 Οκτώβρη από 16:00΄μμ ως 21:30΄μμ
2. Πέμπτη 5 Οκτώβρη από 16:00΄μμ ως 21:30΄μμ
3. Παρασκευή 6 Οκτώβρη από 16:00΄μμ ως 21:30΄μμ


Στο Εργατικό Κέντρο Νομού Λάρισας

Tο απερχόμενο Δ.Σ.