Σεμινάριο Φορολογίας Εισοδήματος Ε1,Ε2, Ε3, Ν - 2019

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό από το σεμινάριο που διοργάνωσε η Ένωση Λογιστών Νομού Λάρισας στις 12/05/2018, στο ΟΕΕ της Λάρισας.

Περιέχει όλο το υλικό του Σεμιναρίου φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που διοργάνωσε η ΕΛΝΛ, με εισηγητές τον Αντιπρόεδρο Παναγιωτίδη Παναγιώτη και τον Ταμία Κάρρο Χριστόφορο, την 3/3/2019

Περιέχει πέρα από το επεξηγηματικό υλικό και 4 παραδείγματα συμπλήρωσης των εντύπων για όλες τις οντότητες.
Επίσης υπάρχει πρόγραμμα υπολογισμού του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού στο έτος.

 

Κατεβάστε το σε μορφή zip από την παρακάτω σύνδεση.

zip.png Σεμινάριο Φορολογίας Εισοδήματος Ε1,Ε2, Ε3, Ν - 2019