ΙΚΑ Εγκύκλιος75/05. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισμένων του...

ΙΚΑ 12/10/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 75

Θέμα: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και υπολογισμός ποσού σύνταξης σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 & 34 του Ν.2084/92.

Πατήστε πάνω στο κείμενο για να το δείτε.