ΝΟΜΟΣ 3385/05. Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και

ΝΟΜΟΣ 3385/2005. Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις.

Πατήστε πάνω στο κείμενο για να δείτε τον νόμο