ΝΟΜΟΣ 3296/2004

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

Αριστερό κλίκ πάνω στο κείμενο για να δείτε τον κώδικα.