Εκτύπωση
Κατηγορία: Συνδικαλιστικά - Εργατικό κίνημα
Εμφανίσεις: 2094

Προτάσεις ΓΣΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας

 

Ναυτεμπορική 09/01/06

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας παρουσίασε η ΓΣΣΕ σε συνέντευξη Τύπου με θέμα: «ΕΓΣΣΕ έτους 2006 και Πολιτικές καταπολέμησης της Ανεργίας», εν όψει της αυριανής συνάντησης με τους εργοδοτικούς φορείς (ώρα 16:00 στα γραφεία του ΣΕΒ .

Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ έχουν ως εξής:

α) Συμπληρωματικότητα των ενεργητικών με τις παθητικές πολιτικές απασχόλησης, αντί της σχέσης υποκατάστασης που παρατηρείται σήμερα, με ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου και της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας.
β) Σύνδεση της επιδότησης των επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με κλιμάκωση της αύξησης του ποσοστού επιδότησης της επένδυσης ανάλογα με τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας. Συζήτηση για ανεύρεση και υποστήριξη ολοκληρωμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων σε ειδικούς κλάδους (π.χ. κλωστοϋφαντουργία). Σε περίπτωση μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε άλλη χώρα, εφόσον έχουν επιδοτηθεί να υποχρεώνονται στην έντοκη επιστροφή των ποσών που επιδοτήθηκαν.
γ) Στο πλαίσιο της πρότασης της Γ.Σ.Ε.Ε. για την μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών, άμεση εφαρμογή του 35ωρου σε εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει το 59ο έτος της ηλικίας τους.
δ) Υποχρέωση των επιχειρήσεων για κάλυψη κατά το ήμισυ τουλάχιστον των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που απολύουν και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών εφόσον παραμένουν άνεργοι σε περιοχές υψηλού δείκτη ανεργίας (π.χ Νομός Ημαθίας).
ε) Επιδότηση κατά προτεραιότητα των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που ανήκουν σε κλάδους με αυξημένα πολλαπλασιαστικά (άμεσα και έμμεσα) αποτελέσματα ως προς την απασχόληση (γεωργία, ξυλεία/έπιπλα, μεταλλικά προϊόντα, μεταφορές και επικοινωνίες, τρόφιμα - ποτά).
στ) Δημιουργία ειδικού κονδυλίου στον Κρατικό Προϋπολογισμό με πόρους που θα προέρχονται από αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος τον εχόντων και κατεχόντων, με στόχο την επιδότηση πρόσληψης μακροχρόνιων ανέργων άνω των δύο ετών (π.χ. ενιαίος φορολογικός συντελεστής φυσικών και νομικών προσώπων και εφαρμογή της προοδευτικής φορολογίας στις Ανώνυμες εταιρείες).
ζ) Εφαρμογή του αφορολόγητου ορίου ετήσιου εισοδήματος μέχρι 20.000 ευρώ για τα δύο πρώτα χρόνια της απασχόλησής τους για όσους εργαζόμενους δεν ξεπερνούν το 30ο έτος της ηλικίας τους και είναι πάνω από δύο χρόνια άνεργοι πριν την πρόσληψή τους.
η) Φορολογική απαλλαγή του συνόλου των ατομικών δαπανών για επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων και των εργαζομένων.
θ) Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΛΑΕΚ και εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος όπως αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ της Γ.Σ.Ε.Ε. και των εργοδοτικών οργανώσεων.
ι) Κατάρτιση και υλοποίηση εξειδικευμένων μεσο-μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών σχεδίων μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα ανεργίας (π.χ. ολοκληρωμένα παραγωγικά συμπλέγματα δραστηριοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).

Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και προπαντός σύζευξη του θέματος της ανεργίας με τις διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε), γιατί δεν ταυτίζεται το θέμα τις ανεργίας με τις αυξήσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
«Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι εργοδότες αλλά το συσχετίζουν για να αποκτήσουν επικοινωνιακό και κοινωνικό άλλοθι προκειμένου να δικαιολογήσουν την εργοδοτική αδιαλλαξία απέναντι στις δίκαιες ρεαλιστικές και απολύτως αναγκαίες διεκδικήσεις των εργαζομένων για πραγματικές αυξήσεις και ικανοποιητικές Σ.Σ.Ε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΓΣΕΕ.