Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2005.

Σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASΤAT από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το έγγραφο της Γ. Γραμματείας ΕΣΥ.Ε. όπου ορίζονται τα στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2005 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2005

Αρ.Πρωτ.: 1334/Γ4-92

 ΘΕΜΑ: Στατιστικά Κατώφλια έτους 2005.

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2005 το κατώφλι εξομοίωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT - όπως αυτά ισχύουν από 1.1.2005 βάσει του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 άρθρο 10 παρ. 3 διαμορφώνονται ακολούθως:
 

ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
40.000 €44.000 €

 


Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι Δ.Ο.Υ. για την εν λόγω αναπροσαρμογή.
Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.