Το Ασφαλιστικό είναι μέρος των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσε

Λάρισα 01/12/07

Ανακοίνωση

Συνάδελφοι – σες.
Το Ασφαλιστικό είναι μέρος των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις με τον συντονισμό και την βοήθεια της Ε.Ε. σε όλη την Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ με συνέπεια, υπομονή και επιμονή διογκώνουν τα προβλήματα του Ασφαλιστικού μας συστήματος.

Επιδιώκουν την πλήρη ανατροπή του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και την προώθηση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ιδιωτικής ασφάλισης, όπου πλέον κράτος και κεφάλαιο θα είναι απαλλαγμένα από «περιττές κοινωνικές δαπάνες» και τα βάρη θα έχουν πέσει στις πλάτες των εργαζομένων.
Επιχειρείται δηλ. μέσα από την απαλλαγή των εισφορών που αποδίδει το κεφάλαιο να αφαιρεθεί ένα σημαντικό μέρος της αμοιβής των εργαζομένων αυτό δηλ. που αντιστοιχεί στην Ασφάλιση του και είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η εργοδοσία.
Τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής και της ληστείας που έγινε σε βάρος τους , από το κράτος και το κεφάλαιο με την εισφοροδιαφυγή, τις εισφοροαπαλλαγές, την ζημιογόνα δανειοδότηση. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι από το 1951 τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων δόθηκαν σχεδόν άτοκα στο όνομα της χρηματοδότησης της «βιομηχανικής ανάπτυξης».
Βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην όξυνση του προβλήματος τα τελευταία χρόνια είναι :

  • Η αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, μερικής απασχόλησης.

  • Η μείωση των μισθών, γενικότερα των αποδοχών των εργαζομένων.

  • Η αύξηση του αριθμού των ανασφαλίστων, η επέκταση της «μαύρης» εργασίας.

Πρώτα θύματα αυτής της μορφής εκμετάλλευσης, είναι οι οικονομικοί και πολιτικοί μετανάστες, οι γυναίκες, οι νέοι και νέες που στερούνται το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης και κατά συνέπεια μια σειρά επιδόματα (ανεργίας, ασθένειας ,κυοφορίας, λοχείας, τοκετού, παραπληγικό, απολύτου αναπηρίας, άδειας, στεγαστικό δάνειο κ.α)
Μειώθηκε η μέση σύνταξη. Αφαιρέθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τους συνταξιούχους.

  • Οι συσσωρευμένες οφειλές του κράτους μόνο για τη χρηματοδότηση όπως προβλέπει ο νόμος 3029 (1% επί του ΑΕΠ) ανέρχονται στα 3,38 δισεκατομμύρια ευρώ.

  • Η εισφοροδιαφυγή κινείται σταθερά γύρω από τα 2 δισ. ευρώ το χρόνο.

  • Οι βεβαιωμένες οφειλές προς το ΙΚΑ των επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν εισπραχτεί παρά τις επανειλημμένες χαριστικές ρυθμίσεις ανέρχονται στα 3,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιους ελέγχους που έγιναν το πρώτο οχτάμηνο του 2007 προκύπτει ότι μία στις εννιά επιχειρήσεις είναι αναπόγραφη και ένας στους πέντε εργαζόμενους ανασφάλιστος. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη προσωπικού χειροτερεύει και μόνο στο ΙΚΑ καταγράφονται σήμερα 3.570 κενές οργανικές θέσεις εργασίας.

Οι τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο τομέα υγείας οδηγούν ασθενείς σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
Οι κυβερνήσεις υποβαθμίζουν συνειδητά το δημόσιο τομέα υγείας και έτσι ενισχύουν τις καπιταλιστικές ιδιωτικές επιχειρήσεις που πολλαπλασιάζουν τις δραστηριότητές τους και διαχειρίζονται σημαντικά ποσοστά των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και καρπώνονται μεγάλα κέρδη.
Πίσω από την ενοποίηση κύριων, επικουρικών και ειδικών Ταμείων, την αναθεώρηση των βαρειών και ανθυγιεινών, τα κίνητρα για παραμονή στην εργασία μέχρι τα βαθιά γεράματα βρίσκεται η μεθόδευση να εξισωθούν προς τα κάτω τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Συνάδελφοι – σες.
Αγωνιζόμαστε να μην εφαρμοσθεί και να καταργηθεί ο νόμος Ρέππα 3029/2002 που προβλέπει υπολογισμό των συντάξεων στην τελευταία 5ετία, ενοποίηση ταμείων με εξίσωση των δικαιωμάτων προς τα κάτω, επέκταση του εργάσιμου βίου στα 67, αποχαρακτηρισμό βαρειών και ανθυγιεινών, ενίσχυση των ιδιωτικών επαγγελματικών ταμείων. (Επαγγελματικά ταμεία στον χώρο μας έχουν ιδρύσει οι Εφοριακοί και το Ο.Ε.Ε. προστρέχοντας να βοηθήσουν στην υλοποίηση του νόμου και κατά συνέπεια στην διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. )
Αγωνιζόμαστε να καταργηθεί ο νόμος Σιούφα που χωρίζει τους εργαζόμενους σε ασφαλισμένους πριν το 1993 και μετά το 1993 και επέβαλε το όριο των 65 ετών για συνταξιοδότηση για άνδρες και γυναίκες καταργώντας την 5ετή διαφορά που υπήρχε. Αποσύνδεσε το κατώτερο όριο συντάξεων του ΙΚΑ από τα 20 ημερομίσθια του ανειδικεύτου εργάτη. Αύξησε το χρόνο για κατοχύρωση του ασφαλιστικού δικαιώματος από 4050 ημέρες ασφάλισης στις 4500.
Παλεύουμε για πλήρη καθολική υποχρεωτική κοινωνική Ασφάλιση και υγεία για όλους. Σύνταξη στα 60 για τους άντρες στα 65 για τις γυναίκες, στα 55 για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Συνταξιοδότηση στα 30 χρόνια εργασίας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή με 9000 ένσημα. Κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων.
Είναι ρεαλιστικό και εφικτό να υλοποιηθούν σήμερα οι προτάσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, μέσα από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που ουσιαστικά κατήργησαν το 8ώρο και θεσμοθετήσανε την μερική απασχόληση, την απαγόρευση προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας χωρίς ασφάλιση, την φορολόγηση των κερδών του κεφαλαίου, της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Τον έλεγχο των δαπανών υγείας των ταμείων.
Με την υλοποίηση μιας άλλης οικονομικής ανάπτυξης που θα παίρνει υπόψη τις λαϊκές ανάγκες, ελέγχοντας πλήρως τους σημαντικούς και στρατηγικής σημασίας τομείς της οικονομίας. Αυτή η νέα λαϊκή οικονομική ανάπτυξη θα αναπτύξει την παραγωγική δραστηριότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του ελληνικού λαού και τις δυνατότητες που έχει ο τόπος. Θα αναπτύξει ένα δωρεάν Δημόσιο σύστημα υγείας καταργώντας την συμμετοχή από τα ασφαλιστικά ταμεία.


Συνάδελφοι – σες.
Στις 12 Δεκέμβρη το Δ.Σ. της Ε.Λ.Ν.Λ με απόφαση του συμμετέχει στην πανελλαδική Απεργία και καλεί τους λογιστές και τις λογίστριες να απεργήσουν και να δώσουν μαζικά το παρόν στην συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία στις 10:30 π.μ.