Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό από το σεμινάριο που διοργάνωσε η Ένωση Λογιστών Νομού Λάρισας στις 12/05/2018, στο ΟΕΕ της Λάρισας, με εισηγητή τον πρόεδρο της Ένωσης, Παναγιώτη Παναγιωτίδη.

Περιέχει πέρα από το επεξηγηματικό υλικό και 4 παραδείγματα συμπλήρωσης των εντύπων για όλες τις οντότητες.


Επίσης υπάρχει πρόγραμμα υπολογισμού του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού στο έτος.

 

Κατέβασετο από το παρακάτω link.

zip.png Σεμινάριο Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, Ν - 12/5/2018