Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2005

Προς τον
Πρόεδρο και τα μέλη της Συνέλευσης
των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
ΑΘΗΝΑ.


Κύριοι,

Η αυτόβουλη εμπλοκή και επιμονή του Ο.Ε.Ε., να ρυθμίζει και να καθορίζει θέματα που αφορούν την άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος, σε απόλυτη αρμονία με τις κατευθύνσεις και τις επιδιώξεις της εργοδοσίας και των πολιτικών εκφραστών της,

υποχρεώνει την Π.Ο.Λ. στα πλαίσια άσκησης του συνδικαλιστικού της δικαιώματος για την προάσπιση των συμφερόντων του λογιστικού κλάδου, να καταθέσει ακόμα μια φορά τις θέσεις της στην Συνέλευσή σας.

Η αντίθεση της Π.Ο.Λ. για το νόμο 2515/97 και το Π.Δ. 340/98, είναι κάθετη και αδιαπραγμάτευτη. Επιμένουμε στην κατάργησή τους.
Η μέχρι τώρα εφαρμογή στην πράξη των παραπάνω αντιλογιστικών κατασκευασμάτων, επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της Π.Ο.Λ., για τις αρνητικές συνέπειες που θα είχαν στην άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος.
Σήμερα πλέον αποδείχτηκε πόσο διάτρητη και παραπλανητική ήταν η επιχειρηματολογία σας, για δήθεν αναβάθμιση του λογιστικού επαγγέλματος. Εκείνο που εισπράττουν σήμερα οι λογιστές και οι λογίστριες είναι:

Ο περιορισμός και τα εμπόδια στην εξέλιξή τους.
Ο αποκλεισμός μιας μεγάλης κατηγορίας από το επάγγελμα, που δικαιούνται και έχουν τη δυνατότητα να ασκούν.
Η υποδαύλιση και η δημιουργία ενδοεπαγγελματικών τριβών και αντιθέσεων.
Οι ευθύνες και οι κυρώσεις σε βάρος των λογιστών με την συνυπευθυνότητα.
Η απαξίωση των σπουδών όλων των βαθμίδων.
Η υποβάθμιση των πτυχίων με την επιβολή των εξετάσεων.
Το μόνιμο «χαράτσωμα» με τις ανανεώσεις των αδειών και των παράβολων για την έκδοσή τους.
Η υπονόμευση των εργασιακών σχέσεων και της Συλλογικής Σύμβασης του κλάδου.

Η Π.Ο.Λ. και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις - μέλη της, με την ευθύνη και την εντολή που έχουν από τα αρμόδια όργανά τους, καταθέτουν τις παρακάτω Προτάσεις στη Συνέλευσή σας και ζητάνε να γίνουν αποδεκτές και να δρομολογηθούν άμεσα διαδικασίες επίλυσής τους:

1. Να χορηγηθούν άμεσα ¶δειες σε όσους λογιστές και λογίστριες τις δικαιούνται χωρίς εξετάσεις, με βάση την προϋπηρεσία.
2. Να καταργηθούν και με νόμο οι εξετάσεις. Απορρίπτουμε τους ελιγμούς των πιστοποιήσεων και την επιβολή παρακολούθησης σεμιναρίων, που επαναφέρουν τις εξετάσεις και πιστοποιήσεις από το παράθυρο. Τυχόν επιμονή σας θα μας βρει για άλλη μια φορά πρακτικά αντιμέτωπους.
3. Όλοι όσοι ασκούν το επάγγελμα, να έχουν τη δυνατότητα της εξέλιξης. Βασικά κριτήρια να είναι οι σπουδές και η προϋπηρεσία.
4. Να μην καταργηθεί η δυνατότητα που έχουν οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. Λογιστικής να παίρνουν ¶δεια Γ΄ τάξης.
5. Να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που προβλέπουν ευθύνες και επιβάλλουν κυρώσεις στους λογιστές. Η κύρια ευθύνη ανήκει στους εργοδότες. Να θεσμοθετηθούν διατάξεις που να προστατεύουν το λογιστή, στην άσκηση του επαγγέλματός του, από τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας.
6. Να μην καταργηθεί ή περιοριστεί το ύψος των ακαθάριστων εσόδων που προβλέπει το άρθρο 38 του ν. 2873/2000 και να μην χρειάζεται ¶δεια λογιστή φοροτεχνικού. Υπογραφή των δηλώσεων, από αυτόν που τηρεί τα Βιβλία.

Τέλος σας δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι θα συνεχίσουμε το ίδιο αποφασιστικά τον αγώνα μας μέχρι την επιβολή ρυθμίσεων που θα εξυπηρετούν τα πραγματικά συμφέροντα του λογιστικού κλάδου, με βάση τη συναδερφική αλληλεγγύη, μακριά και έξω από ενδοεπαγγελματικές διασπάσεις, που μόνο τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας εξυπηρετούν.