ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ.

Εισηγήτρια: Ιωάννα Σωτήρχου - Κανάκη
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Λ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ.
Ο τίτλος του προβληματισμού μου, είναι η σημερινή πραγματικότητα, που τη βιώνουμε καθημερινά και δεν προφταίνουμε να την αναλύσουμε, να εισχωρήσουμε στον πυρήνα αυτής της έννοιας και να αντιδράσουμε, αν κρίνουμε ότι είναι ανάγκη, που πιστεύω βαθειά ότι είναι.

 

Πατήστε για να δείτε ολόκληρο το κείμενο.