ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Λ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2190/20 ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:


«Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών

α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και

β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003»

Με το προαναφερόμενο νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση επιχειρεί την ενσωμάτωση σχετικών Κοινοτικών ρυθμίσεων και την εναρμόνιση με τα διεθνή καπιταλιστικά πρότυπα σύστασης και λειτουργίας των Α.Ε.

Στο όνομα της δραστικής μείωσης της διοικητικής παρέμβασης και της απλοποίησης ορισμένων διαδικασιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας κλπ, συρρικνώνεται σημαντικά ο έλεγχος και η εποπτεία της πολιτείας, διευκολύνεται η ανεξέλεγκτη δράση των επιχειρήσεων που αγγίζει τα όρια της ασυδοσίας.
Διάχυτη είναι η προσπάθεια για απαλλαγή από κάθε ευθύνη των υπευθύνων της διοίκησης, για ενέργειες σε βάρος τρίτων και ειδικά σε βάρος των εργαζομένων. Ο εργατικός συνδικαλιστικός μας φορέας, τα μέλη του οποίου συνυπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε., προτάσσει τρία (3) βασικά ζητήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ψήφιση του σχεδίου νόμου.

1. Το θέμα του ουσιαστικού ελέγχου και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων.
2. Την προστασία του υπογράφοντος τις δηλώσεις υπεύθυνου του Λογιστηρίου.
3. Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Για το θέμα του ελέγχου και της διαφάνειας:

Ο έλεγχος των μεγάλων επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται από ενιαίο κέντρο με τη μορφή δημόσιου φορέα και όχι από διάσπαρτες ελεγκτικές εταιρίες, τις οποίες σήμερα επιλέγουν «κατά παραγγελία» οι επιχειρήσεις.
Διαφωνούμε με τη μεγάλη αύξηση - σχεδόν τον διπλασιασμό - των ορίων επιχειρήσεων που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τη θεσμοθέτηση ορίων απαλλαγής ελέγχου.
Η υποβάθμιση σε ορισμένες περιπτώσεις αυτής της μορφής του ελέγχου σε τυπικότητα, δεν αποτελεί δικαιολογία και άλλοθι για τη γενική κατάργηση του ελέγχου σε μεγάλη κατηγορία Α.Ε.
Όλες οι Α.Ε. ανεξαρτήτως ορίων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Για την προστασία του υπεύθυνου Λογιστηρίου.

Ενώ έχουν θεσπισθεί διατάξεις που καθιστούν υπεύθυνο τον υπογράφοντα τις οικονομικές καταστάσεις Λογιστή, δεν υπάρχει καμιά διάταξη που να τον προστατεύει απέναντι στις τυχόν αυθαιρεσίες και τις σκοπιμότητες των διοικήσεων των επιχειρήσεων.

Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων:

Να γίνονται υποχρεωτικά προβλέψεις για αποζημιώσεις του συνόλου των εργαζομένων στην επιχείρηση, για οικονομική κάλυψη περιπτώσεων αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης κλπ.
Σε κάθε περίπτωση παύσης εργασιών της επιχείρησης, να προηγείται η ικανοποίηση απαιτήσεων των εργαζομένων έναντι οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης της επιχείρησης π.χ. υποθήκες, προσημειώσεις κ.α.
Οι εργαζόμενοι σε κάθε περίπτωση να δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων της διοίκησης και των οικονομικών καταστάσεων.