κ.λ.π.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΟΛ)
Κάνιγγος 27, τηλ. (210) 38 10 081 - 38 02 923 - ΦΑΞ 38 01 227 - 106 82 - ΑΘΗΝΑ.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2005.


Προς τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
κ. Αδάμ Ρεγκούζα
ΑΘΗΝΑ.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γεν. Γραμματέα Υπ. Οικονομικών
2. Γενικό Διευθυντή Φορολογίας
3. Διευθυντή Φορολογίας Εισοδήματος
4. Διευθυντή Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων

Κύριε Υπουργέ, 

Πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων, μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι δυνατόν λόγου του μεγάλου φόρτου εργασίας των λογιστών και μέχρι ενός σημείου των Δ.Ο.Υ. αυτή την περίοδο, να υποβληθούν έγκαιρα οι συμπληρωματικές Δηλώσεις Περαίωσης της χρήσης 2003, των οποίων η προθεσμία λήγει στις 16 Μαΐου 2005.

Επειδή στόχος σας είναι να υπαχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός φορολογουμένων στην συγκεκριμένη ρύθμιση, έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να υπαχθούν στην αυτοπεραίωση όλοι όσοι το επιθυμούν. Για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαίο να δοθεί μια εύλογη παράταση. Εμείς προτείνουμε η καταληκτική ημερομηνία να είναι η 30η Ιουνίου 2005.

Πιστεύουμε ότι το αίτημα είναι δίκαιο, δεν θα υπάρξει καμιά επιβάρυνση του δημοσίου, αντίθετα είναι μέσα στα πλαίσια και τους στόχους του νόμου.