Μήνυμα για τους φοιτητές - σπουδαστές. Κατάργηση του ν.2615/97 & του Π.Δ. 340/98

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε πάνω στον τίτλο, με το ποντίκι.