ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ένωση Λογιστών Ν. Λάρισας θα υλοποιήσει πρόγραμμα σειράς μαθημάτων 70 ωρών, που έχει εκπονηθεί από την Επιτροπή φορολογικών – λογιστικών και επαγγελματικών θεμάτων που έχει συσταθεί από το Δ.Σ. και απαρτίζεται από οικονομολόγους, λογιστές και μέλη του Δ.Σ.

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την παρακάτω σειρά.

1. Επιχειρήσεις – Έννοια και νομικές μορφές

2. Εισαγωγή στον Κ.Β.Σ (Κυριότερες διατάξεις)

3. Η επιστήμη της λογιστικής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΛΣ.

· Η δομή του Ε.Γ.Λ.Σ., βασικές αρχές, υποχρεωτική εφαρμογή, Νομικό πλαίσιο

· Υποχρεωτικοί – προαιρετικοί λογαριασμοί, βαθμοί λογαριασμών, λογ/σμοί αποτελεσμάτων – ισολογισμού

4. ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

· Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας

· Καθημερινή καταχώριση λογιστικών.

5. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

· Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας - (Δικαιολογητικά-Καταχώριση-Έλεγχος Ημερολόγια-Ισοζύγια-Καθολικά λογαριασμών)

· Πάγια

· Αποσβέσεις Παγίων

6. Φ.Π.Α.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους των λογιστηρίων και των λογιστικών γραφείων, σε πτυχιούχους των ΑΕΙ - ΤΕΙ και απόφοιτους των ΙΕΚ.

 

Το κόστος συμμετοχής είναι η συνδρομή στο σωματείο. (10 ¤)

 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 6973269235 & 6974042702 μέχρι 12/11/2009.

 

Επίσης στα email: elnl@elnl.gr & ds@elnl.gr

Αναφέροντας το ονοματεπώνυμο την τυχόν εργασιακή εμπειρία και το μορφωτικό επίπεδο.

 

Το Δ. Σ.