ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 6 - ΤΗΛ 250708

Την Πέμπτη 21/04/2005 στις 18:30 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη διαμαρτυρία από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Ν.Λ. στα γραφεία του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, όπου έλαβε χώρα συνάντηση με το Δ.Σ. Του ΣΘΕΒ. Το Δ.Σ. υπέβαλε υπόμνημα με τις διεκδικήσεις του κλάδου, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το διεκδικητικό πλαίσιο της Π.Ο.Λ. που τα βασικά σημεία είναι τα παρακάτω.:


{elnlimage}

1. Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών, να διαμορφωθούν όπως παρακάτω:

          Λογιστές  

    ΕΤΗ      1.1.2005 

    0 - 2          1.300 

    2 - 4          1.320 

    4 - 6          1.350

    6 - 7          1.380 

    7 - 8          1.380

   8 - 10         1.420

  10 -12         1.450

  12 -14         1.480

  14 -16         1.510

  16 -18         1.550

 18 - 20         1.580

       21         1.595

       22         1.610

       23         1.625

Λογιστές

1.1.2005 

24          1.640

25          1.660

26          1.675

27          1.690

28          1.705

29          1.725

30          1.740

31          1.755

32          1.770

33          1.790

34          1.805

35          1.825

Βοηθοί Λογιστές

1.1.2005

0 - 2        1.200

2 - 4        1.240

4 - 6        1.280

6 - 7        1.300

2. Το ωράριο των λογιστών & βοηθών ορίζεται σε 35 ώρες τη βδομάδα και 7 ώρες τη μέρα, με προοπτική τις 30 ώρες τη βδομάδα και 6 ώρες τη μέρα.
3. Οι κατώτατες μηνιαίες αμοιβές των λογιστών με κατ' αποκοπή εργασία, να είναι για τα βιβλία Α' κατ. 200 €, Β΄ 350 €, Γ΄ 600 € τον μήνα και για την απογραφή στα Β΄ κατ. ένα μηνιάτικο.
4. Το επίδομα τέκνων για 2 παιδιά να είναι 12%, για 3 παιδιά να είναι 20% και για τα πέραν των τριών 7% το καθένα.
5. Το επιστημονικό επίδομα για Α.Ε.Ι. είναι 25%, Τ.Ε.Ι. Λογιστών το α΄ χρόνο 20% και μετά 25%, για Τ.Ε.Ι. Εμπορίας & Διαφήμισης 15%, για Τεχνικά Λύκεια, Ι.Ε.Κ. κλπ 12%. Στους κατόχους μεταπτυχιακών κλπ, χορηγείται επιπλέον επίδομα 20%.
6. Σε όλους τους λογιστές και βοηθούς να καταβάλλεται επίδομα ισολογισμού ένα μηνιάτικο. Για τον υπεύθυνο Λογιστηρίου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 15% και υπεύθυνους Τμημάτων κατά 10%.
7. Το επίδομα ταμείου να είναι 8% και να δίνεται & στους προϊσταμένους που έχουν την ευθύνη.
8. Η καθημερινή εργασία στους Η/Υ, να μην ξεπερνά τις 5 ώρες και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (άσχετα από τις ώρες εργασίας) είναι 20% και επιπλέον 1 μέρα άδεια το δίμηνο.
9. Πρόσθετες αποδοχές ενός δεκαπενθήμερου, καταβάλλονται στους λογιστές και βοηθούς για την εντατική εργασία τους μετά το τέλος της κανονικής άδειας. Τις ίδιες πρόσθετες αποδοχές δικαιούνται και όσοι απουσιάζουν για λόγους ασθένειας πέραν των 25 ημερών και στο διάστημα αυτό ο εργοδότης δεν πήρε μέτρα για την ενημέρωση των Λογιστικών Βιβλίων.
10. Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και κλινικές εν γένει, χορηγείται τροφή, αν χορηγείται τροφή στο λοιπό Διοικητικό προσωπικό. Στην περίπτωση που τα νοσηλευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία και κλινικές αδυνατούν να χορηγούν την τροφή αυτούσια, χορηγείται στους απασχολούμενους λογιστές και βοηθούς λογιστές η αποτίμηση της τροφής που καθορίζεται σε 3,5 ευρώ ημερησίως.
11. Η χρονιάτικη άδεια είναι 35 εργάσιμες μέρες και επίδομα αδείας ίσο με τις αποδοχές της κανονικής άδειας. Για τους λογιστές και βοηθούς λογιστές, καθορίζονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι εορτές: των Θεοφανείων, της Καθαράς Δευτέρας, του Αγίου Πνεύματος, της 28ης Οκτωβρίου και της 26ης Δεκεμβρίου (2α ημέρα των Χριστουγέννων).

  • Σύνταξη στα 60 χρόνια για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες
  • Δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία
  • Επίδομα ανεργίας ίσο με το 80% των αμοιβών, με κατώτερο τα 960 ευρώ, επιδότηση της ανεργίας για όσο διαρκεί και  των νέων ανέργων χωρίς προϋποθέσεις, υπολογισμό του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου
  • Όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας
  • Αλλαγή του φορολογικού συστήματος με αύξηση του αφορολόγητου ποσού στα 15.000 €, 5.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος, διεύρυνση της φορολογικής κλίμακας, μείωση των έμμεσων φόρων κ.α.

 

Το διεκδικητικό πλαίσιο που ανέπτυξε το Δ.Σ. της Ε.Λ.Ν.Λ. χαρακτηρίστηκε δίκαιο από τον πρόεδρο του ΣΘΕΒ. κ. Ρώμνιο, αλλά ανεφάρμοστο λόγω της ανταγωνιστικότητας και της πολιτικής της Ε.Ε. που πρέπει να εφαρμόσουμε και εμείς σαν χώρα. Πολιτική η οποία προβλέπει πιο ελαστικές εργασιακές σχέσεις, πάγωμα των μισθών, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, γενίκευση της μερικής απασχόλησης. Ναι μεν αλλά ήταν η απάντηση από τον Πρόεδρο του ΣΘΕΒ, ενώ ταυτόχρονα παραδέχθηκε ότι το εργατικό κόστος αποτελεί το μικρότερο ποσοστό του συνολικού κόστους (κάτω από το 15%), στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων.
 

Τέθηκε επίσης, από την μεριά της Ε.Λ.Ν.Λ., το θέμα της παραβίασης του ωραρίου και των ΣΣΕ , από πολλές επιχειρήσεις της περιοχής μας, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι μας να δουλεύουν 2 έως 4 ώρες πάνω από το κανονικό ωράριο, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Επισημάνθηκε επίσης στον ΣΘΕΒ ότι πρέπει να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στα μέλη του, να μην παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, για να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να τους καταγγείλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ μας συνέστησε να κάνουμε υπομονή γιατί σε λίγο θα αλλάξει ο νόμος...
Τα φαινόμενα παραβίασης των όρων και του χρόνου εργασίας, δυστυχώς παρουσιάζονται και από πολλές μικρές επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία, για τις οποίες θα πρέπει να επιληφθούν το ΙΚΑ και η Επιθεώρηση Εργασίας.
 

Η ανταγωνιστικότητα κρίνεται από την έρευνα, την τεχνογνωσία, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, την ποιότητα, το κόστος πρώτων υλών και μια σειρά από άλλους παράγοντες και όχι από το κόστος εργασίας, που άλλωστε αποτελεί ασήμαντο μέρος του συνολικού κόστους στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ακόμη είμαστε η χώρα με τις μικρότερες αμοιβές μαζί με την Πορτογαλία στην Ε.Ε. των 15.
 

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πρόσκαιρα μόνο - και αν - θα ωφεληθούν από την πολιτική των περικοπών στο ασφαλιστικό και από το πάγωμα των μισθών των εργαζομένων που επιβάλουν τα μονοπώλια και οι πολυεθνικές παγκόσμια. Η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχετίζεται άμεσα με τη λαϊκή κατανάλωση. Επομένως μια “σφιχτή” οικονομική πολιτική μισθών ή η μείωση του βιοτικού επιπέδου των μισθωτών, θα έχει άμεση αντανάκλαση στον τζίρο και στα κέρδη τους και φυσικά πολλοί απ’ αυτούς θα αναγκαστούν να “κατεβάσουν τα ρολά”. Μαζί με τους εργαζόμενους θα γίνουν και οι ίδιοι θύματα αυτής της πολιτικής.
 

Η πολιτική της ανταγωνιστικότητας που εμφανίζεται ως μονόδρομος, οδηγεί σε αδιέξοδο με ολέθριες συνέπειες για την πλειοψηφία των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η αδιάλλακτη στάση της εργοδοτικής πλευράς μας υποχρεώνει να διεκδικήσουμε δυναμικά την υπογραφή ικανοποιητικής ΣΣΕ.
Η πρόταση του Σ.Ε.Β. (μέλος του οποίου είναι και ο ΣΘΕΒ) – πίσω από τον οποίο στοιχίζονται οι υπόλοιπες εργοδοτικές οργανώσεις – κινείται στα πλαίσια της διατίμησης της εργασίας, έτσι όπως την έχει προσδιορίσει η εργοδοτική πλευρά (2,2% από 1.1.2005 & 3,8% από 1.9.2005).


Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Ν.Λ. ήδη, αποφάσισε την συμμετοχή στην Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών για τις 10 Ιουνίου 2005.
Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά θα παλέψουμε όσο μπορούμε για να επιβάλουμε καλύτερη ΣΣΕ για τον κλάδο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, να ξεπεράσουν την τρομοκρατία της εργοδοσίας και να συστρατευτούν στον δίκαιο αγώνα μας. Οι καλύτερες μέρες μόνο μέσα από διαρκή αγωνιστική διεκδίκηση μπορεί να έρθουν. Με τον αγώνα μας να μην επιτρέψουμε να μας γυρίσουν 90 χρόνια πίσω.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην Πρωτομαγιάτικη απεργία συγκέντρωση στις 11 Μαΐου και στην Πανελλαδική απεργία του κλάδου στις 10 Ιουνίου 2005.
Στις 10 Ιουνίου με την ΑΠΕΡΓΙΑ που κήρυξε η Π.Ο.Λ. και τα σωματεία μέλη της, θα γίνει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στην Αθήνα, με συμμετοχή συναδέλφων από όλη την Ελλάδα. Καλούμε τους συναδέλφους της περιοχής μας να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ε.Λ.Ν.Λ. και να δηλώσουν συμμετοχή.
Η διεκδίκηση της Συλλογικής μας Σύμβασης (Λογιστών και Βοηθών Λογιστών), δεν είναι υπόθεση μόνο των Διοικητικών Συμβουλίων. Είναι υπόθεση όλων των συναδέλφων και γι’ αυτό η παρουσία τους είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια προώθησης και διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας.


Ένα αν έχουμε στο νου μας, τότε μπορούμε να ερμηνεύσουμε πολλά:

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΧΤΙΟΥΝΤΑΙ