Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία του Σεμιναρίου που διοργάνωσε η ΕΛΝΛ στις 23/4/2016.

Κατεβάστε τα αρχεία από αυτή την διεύθυνση.